mapa ekocisticky.sk

 

Informácie

Signalizátor naplnenia

Dokumenty

Galéria

FAQ - často kladené otázky


Naše služby pre čistejšie životné prostredie


elitcargo.eu

Zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave

ELITCaro podporil aj Oravský Podzámok CUP


Domové ČOV

Ak ste sa rozhodli pre domovú čistiareň odpadových vôd, odporúčame Vám kvalitné certifikované čistiarne BCTS 1-6, ktoré Vám prinášame v spoluprácii s renomovaným výrobcom s 25 ročnými skúsenosťami v oblasti výroby a prevádzky čistiarní odpadových vôd cez malé domové ČOV až po veľké priemyselné ČOV.

Naša firma je obchodným partnerom EKOSERVIS Slovensko s.r.o. pre región Orava.

Využite

Čistiarne odpadových vôd sa montujú ku objektom, kde nie je verejná sieť kanalizácie. Je to ekologickejšie a lacnejšie riešenie odpadových vôd ako žumpa, pretože odpadá potreba objednávať niekoľko krát v roku fekálne vozidlo.

Čistiarne BCTS využijete pre rodinné domy, chaty, penzióny, bytovky, reštaurácie, školy, lyžiarske centrá a ostatné priemyselné prevádzky. Vyrábané sú v rozsahu:

BCTS - 1 2 - 6 osôb
BCTS - 1,5 7 -10 osôb
BCTS - 2 11 - 15 osôb
BCTS - 3 16 - 19 osôb
BCTS - 4 20 - 30 osôb
BCTS - 5 31 - 39 osôb
BCTS - 6 40 - 60 osôb

Výhody

ČOV BCTS od nás majú niekoľko výhod a to:

  1. Ekonomickejšia prevádzka ako žumpa
  2. Nízke zriaďovacie náklady
  3. Nízke prevádzkové náklady
  4. Minimálne stavebné úpravy
  5. Jednoduchá montáž
  6. Tichý chod
  7. Jednoduchá obsluha a údržba
  8. Bez zápachu
  9. Dlhodobá životnosť
  10. Záruka 5 rokov

Popis a parametre

Domová čistiareň odpadových vôd BCTS-1 slúži na čistenie splaškových odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia s malým počtom obyvateľov (2-6) ako sú rodinné domy a chaty.

Čistenie odpadových vôd prebieha biologickým spôsobom v plastovej nádrži o priemere 1,34m. ČOV pracuje ako dlhodobá aktivácia, s úplnou stabilizáciou kalu, s filtráciu kalu kalovým mrakom v separačnej zóne. Ako komplexný systém, spája v jednej nádrži všetky funkcie čistenia denitrifikáciu „DNT“, nitrifikáciu „NTF“ a separáciu „DN“.

Nádrž ČOV je vyrobená z plastu ako hotový výrobok so všetkými komponentami potrebnými na riadnu prevádzku. Proces čistenie prebieha autoregulačne, s občasnou kontrou a zasahovaním zákazníka do jej prevádzky.

Pozrite si ako fungujú naše ČOV tu:

Kontajnerová čistička 50-500 osôb: https://www.youtube.com/watch?v=bxGqMJlWYco

Súčasti ČOV BCTS

Nátokový kôš

Nachádza sa v denitrifikačnej časti a slúži na zachytenie hrubých nečistôt (papier, kaly,...). Jeho úlohou je rozpustenie nečistôt do tekutej formy, aby sa do procesu čistenia dostalo znečistenie ako substrát potravy pre baktérie.

Aktivácia – denitrifikačný priestor „DNT“

Slúži k biologickému odstráneniu dusíkatého znečistenia z odpadovej vody za minimálnej prítomnosti vzdušného kyslíka. Na premiešavanie obsahu DNT slúži hrubá vzduchová bublina.

Aktivácia – nitrifikačný priestor „NTF“

Je v strednej časti ČOV. Kyslík je do procesu čistenia vháňaný cez prevzdušňovaciu rúru s množstvom malých dierok, ktoré vytvárajú jemnobublinovú aeráciu.

Separácia

Je vytvorená stenou, k hladine rozšírenou a hydraulicky uspôsobenou tak, aby mohla prebiehať nerušená sedimentácia a filtráciu kalovým mrakom. Na dne je uložené potrubie na odťahovanie a prečerpávanie vratného kalu. Na hladine, v stene nádrže je umiestnené odtokové potrubie vyčistenej vody, pred ktorým je osadená norná stena. V prípade vzniku plávajúcich nečistôt na ich odstránenie je na hladine odberné zariadenie s hydropneumatickým čerpadlom na možnosť ich prečerpania do procesu čistenia.

Dúchadlo

Slúži ako zdroj vzduchu, pre okysličovanie biologického procesu čistenia a udržiavanie substrátu vo vznose. Dodáva vzduch aj pre ďalšie činnosti v ČOV. Množstvo a intenzita vzduchu sú riadené pomocou elektrického rozvádzača automaticky nastaviteľným systémom v reálnom čase počas dňa. Jeho intenzitu je možné pomocou ventilu na rozdeľovači vzduchu ľubovoľne nastavovať. Používané sú dúchadlá značky: Nitto, Air Mac, Secoh EL, Uni Jet, s prietokom vzduchu okolo 80l za min.. Dúchadlo je na 230V a má príkon 86W.

Orientačná spotreba el. energie:         

Technické parametre ČOV BCTS-1

Priemer nádrže

m

1,34

Výška nádrže

m

1,55

Výška hladiny vody

m

1,2

Užitočný objem

m3

1,83

Príkon dúchadla vzduchu

W

80

Hmotnosť

kg

135

Odpadové vody pritekajú do nátokového koša, kde sa zachytávajú hrubé nečistoty za účelom ich rozomletia a tu sa aj začína proces čistenia. Privedením baktérií recirkuláciou vratného kalu, privedením vzduchu a za intenzívneho premiešavania tu dochádza k rozpusteniu tuhého znečistenia do tekutej formy. Do procesu čistenia sa tak dostáva upravené znečistenie ako substrát potravy pre baktérie.

Takto pripravená voda preteká cez otvor do denitrifikačnej časti, kde dochádza k odbúravaniu dusíkatého znečistenia.

Ďalej odpadová voda preteká cez otvor v hornej časti steny do nitrifikácie, kde za intenzívneho okysličovania jemno bublinovou tlakovou vzduchovou aeráciou (rúrka s množstvom malých dierok, cez ktoré je privádzaný vzduch) dochádza k biologickým procesom čistenia – odbúravania organického znečistenia.

Vyčistená odpadová voda s kalovým substrátom preteká v spodnej časti steny do separácie, kde dochádza k zníženiu rýchlosti prúdenia zmesi a k oddeleniu vločiek kalu od vyčistenej vody. Vyčistená odpadová voda odteká z hladiny do odtoku, vločky vo forme kalu sedimentujú na dno, kde sú prečerpávané čerpadlom späť do prítokového koša – do procesu čistenia.

Vzduch pre proces čistenia je zabezpečený dúchadlom s automatickou reguláciu chodu s ovladaním pomocou elektrického rozvádzača.

Odbúrané znečistenie vo forme prebytočného kalu je odstraňované z ČOV odčerpávaním do odvodňovacieho vreca, ktoré je osadené v nádrži ČOV. Hydropneumatickým čerpadlom – mamutkou, otvorením ventilu vzduchu v rozdeľovači vzduchu sa prebytočný kal z procesu prečerpáva do vreca, kde sa odvodňuje. Kal postupným načerpávaním sa zahustí na celkovú sušinu 10 až 15%, kalová voda sa vracia späť do procesu čistenia. Prebytočný odčerpaný kal nemá negatívne senzorické vlastnosti, ďalej sa už nerozkladá a dobre sa sním manipuluje. Likvidovať sa môže v tuhej forme aj vo forme tekutej. V tuhej je možné ho z vreca použiť do kompostu alebo do pôdy, prípadne je možné ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Kapacita BCTS-1 a jej zaťaženie

Ukazovateľ

Rozmer

BCTS 1

Kapacita

EO60

4 (2-6)

Zaťaženie BSK5

Kg.deň-1

0,24 (0,12 – 0,36)

Q24 množstvo odpadových vôd

M3.deň-1

0,6 (0,30 – 0,90)

Prevádzka a údržba ČOV

O Vašu ČOV je potrebné sa starať priebežne celý rok. Optimálna kontrola je 1x týždenne. Pri kontrole je nutné sa zamerať na chod dúchadla, čistotu nátokového koša, čistotu hladiny vody v separácii a na funkciu všetkých hydropneumatických čerpadiel.

Pre zabezpečenie bezporuchovej činnosti ČOV je potrebné zamedziť, aby do ČOV nepritekali látky vo zvýšených koncentráciách, ktoré nie sú charakteristické pre splaškovú odpadovú vodu, a ktoré v procese čistenia môžu (podľa množstva) spôsobiť vážne technologické problémy. Sú to najmä:

Tuky, olej z fritéz, regeneračné roztoky z domácich zmäkčovadiel, farby, laky a riedidlá, silné dizinfekčné prostriedky hlavne na báze chlóru, kyseliny atď.

Do ČOV nepatria tiež látky mechanicky a biologicky nerozložiteľné: plastové a gumové produkty, textílie, drevo, kosti, zemiaky a podobne.

Je potrebné si uvedomiť, že ČOV pracuje po nastavení technických a technologických parametrov v automatickom režime a je riešená tak, že sa vie vyrovnať so znečistením charakteru splaškových odpadových vôd.

Bežné čistiace prostriedky používané s mierou nemajú vplyv na chod ČOV.

V prípade, že používate domovú ČOV odporúčame Vám v domácnosti používať ekologické čistiace prostriedky, ktoré podporia čistiace procesy vo Vašej ČOV a sú šetrné k životnému prostrediu. Ekologické čistiace prostriedky odstránia mastnotu, zápach, vyleštia atd a to všetko za cenu bežne dostupných chemických čistiacich prostriedkov avšak, ktoré zabíjajú živú kultúru vo Vašej ČOV!

Dôrazne neodporúčame používať chemické prípravky s obsahom chlóru!

Záruka

V prípade, že chcete vedieť viac o technický údajoch kontaktujte nás na http://vyvoz-zumpy.sk/kontakt

Radi Vám poradíme pri výbere toho najvhodnejšie riešenia. 

 

 

 

 

Kontakt

Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská Republika

 

info@vyvoz-zumpy.sk

043 5320 220, 0918 956 540

Kde sídlime

Ponúkame aj prípravok do žúmp

SCD Purus: baktérie do septiku, žumpy a čov

Fotogaléria  Fotogaléria  Fotogaléria  

Myslime na životné prostredie

Nevypúšťajte žumpu do záhrady! Radšej zavolajte nám...

letak
Návrat hore