mapa ekocisticky.sk

 

Informácie

Signalizátor naplnenia

Dokumenty

Galéria

FAQ - často kladené otázky


Naše služby pre čistejšie životné prostredie


elitcargo.eu

Zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave

ELITCaro podporil aj Oravský Podzámok CUP


FAQ - často kladené otázky

1) Keď budem používať baktérie do žumpy môžem obsah žumpy vypúšťať na záhrade?

Nie! Baktérie a enzými, ktoré sa aplikujú do žúmp, služia na rozklad tuhého odpadu v žumpy /fekálie, papier, atd./ taktiež na rozklad tukov, redukciu rias, zmiernenie zápachu. Avšak ani takto ošetrenú odpadovú vodu nesmieme vypúšťať hocikde. Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp rieši zákon č. 364/2004 takzvaný vodný zákon.

(3) Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu46b), pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.

 

2) Ako zistím, že je plná žumpa?

Spôsobov ako zistiť, že je plná žumpa je veľa a záleží len na tom, aký komfort pri tom chceme mať a koľko sme ochotní za to zaplatiť.

Tu je pár tipov ako na to.....

1. Riešenie ZADARMO - prejdem sa k žumpe, zdvihnem poklop a viem či treba fekál či nie:-) Okrem toho, že je to zadarmo, spravíte aj niečo pre svoje zdravie keďže sa troška prejdete a poohýbate:-)

2. Ďalšie lacné riešenie je skúsiť cez poklop v žumpe spraviť dieru, cez ktorú pretiahneme drôt alebo rúrku upevnenú na polystyréne, ktorý bude slúžiť ako plavák. Treba si nastaviť výšku drôtu s určitou časovou rezervou. Keď je žumpa prázdna, drôt je tesne nad poklopom. Pokiaľ sa žumpa naplní polystyrén sa zdvihne a drôt s ním voda vytlačí vyššie nad poklop. Toto riešenie je finančne nenáročné, vo veľa prípadoch funguje, ale čo sa komfortu týka aj tak treba pozerať do žumpy:-)

3. Solárny signalizátor. Je to vlastne úzáver poklopu so solárnym článkom s diodóu, na ktorej je pripevnený plavák. Signalizovať by mal blikaním diódy keď hladina vody v žumpe stúpne na nastavenú úroveň. Diódu dobíja slnko počas dňa. Nevýhodou týchto signalizátorov je nespoľahlivosť. Vidieť diódu je možné len v noci, ak teda vôbec bliká:-). Z vlastnej skúsenosti toto riešenie neodporúčam. V prípade kúpy budete aj tak len pozerať pod poklop takže to budú zbytočne vyhodené peniaze.

4. Signalizátor GM-S II a III z našej ponuky. V pomere cena - kvalita zatiaľ najlepšie čo som našiel a aj vyskúšal na trhu. Je to jednoduché elektronické zariadenie, nenáročná montáž v nových aj starých žumpách, jednoduchá obsluha. Signalizuje spoľahlivo zvukovým aj svetelným signálom a to všetko pod 100,- EUR. Zo solárnym signalizátorom sa to nedá porovnať.

5. Hladinomery. Zariadenia na meranie výšky hladiny v nádržiach. Dajú sa zohnať od cca 200,- EUR. Ich výhoda je presnosť merania a aj užívateľský komfort. Na druhej strane Vás ale určite odradí veľmi vysoká cena, ktorá môže byť pri kvalitnejších zariadeniach aj cez 1000,- EUR bez montáže:-(

Takže toto je pár tipov, ktoré by Vám mohli pomôcť. Či už sa rozhodnete pre naše produkty alebo nie, odporúčam Vám, vždy sa poradiť s niekým, kto podobné zariadenie už má. Pýtajte si referencie, informácie o obsluhe, montáži, záruke a až potom sa rozhodnite pre konkrétny signalizátor.

Signalizátory GM-S patria v pomere cena - kvalita určite medzi produkty, nad ktorými sa oplatí rozmýšlať. Pre náročnejšieho zákazníka ponúkame aj signalizátor, ktorý upozorní aj odoslaním sms na určené mobilné telefónne čísla a stále to vyjde lacnejšie ako lacný hladinomer....

link pre objednanie:
http://vyvoz-zumpy.sk/produ…/…/signalizator-naplnenia-nadrze
http://vyvoz-zumpy.sk/…/2…/sms-signalizator-naplnenia-nadrze

 

3) Aká je efektívnosť investície do ČOV a prevádzkové náklady?

ČOV BCTS je investíciou na 30 až 50 rokov. Po stránke prevádzkových nákladov je to čas majiteľa, úhrada elektrickej energie pre 4 člennú rodinu cca 1kWh denne a náklady na náhradné diely dúchadielka po ukončení ich životnosti.

V investičnej výstavbe technická náročnosť pri výstavbe D-ČOV je oveľa nižšia, ako pri septiku. U ČOV stačí vykopať stavebnú jamu 2x2x2 m a urobiť betónový podklad.

Pri výstavbe žumpy pre 4 člennú rodinu s akumuláciou na 60 dní to predstavuje vybudovať nádrž objemu 30 m3, pričom nádrž musí byť železobetónová s preukázaním jej vodotesnosti. Náklady na investíciu sú rovnaké pričom podiel vlastnej práce pri žumpe je oveľa vyšší.

Prevádzkové náklady na odvoz obsahu žumpy sú rozdielne podľa miestnych podmienok – spôsobilou organizáciou, ktorá sa v danej lokalite nachádza, pričom je potrebné uhradiť náklady na odvoz, ako aj náklady za likvidáciu obsahu.

Domová ČOV svojim riešením uspokojuje vlastníka v ekologickom prístupe riešenia problému a oproti žumpe urovnáva všetky susedské spory v znečisťovaní ovzdušia pri likvidácií jej obsahu.

 

4) Aká je návratnosť investície do D-ČOV?

Čistiareň odpadových vôd predstavuje jednorázovú investíciu.

Náklady na prevádzku a údržbu čistiarne predstavujú spotrebu elektriny za cca. 50 €/rok, odber vzorky na rozbor 27 €. Za 10 rokov prevádzky ČOV celkové náklady predstavujú 1/3- 1/4 z celkových nákladov na žumpu. V prípade žumpy obstarávacie náklady sú nižšie, ale náklady na údržbu, t.j. vývoz žumpovej vody, môže predstavovať 955 €/rok! Obstarávacie a prevádzkové náklady žumpy po 2 rokoch prevádzky dosiahnu obstarávacie náklady čistiarne.

 

Čo je výhodnejšie?Žumpa [8 m3]Domová ČOV [BCTS 6]
 

1 rok

10 rokov

1 rok

10 rokov

Vývoz fekálií
955 €
9.550 €
10 €
100 €
(28.800 Sk)
(288.000 Sk)
(300 Sk)
(3.000 Sk)
Spotreba el. energie
0 €
0 €
40 €
400 €
(0 Sk)
(0Sk)
(1.200 Sk)
(12.000 Sk)
Finančné zaťaženie
955 €
9.550 €
50 €
500 €
(28.800 Sk)
(288.000 Sk)
(1.500 Sk)
(15.000 Sk)

 

5) Na hladine v ČOV sa tvorí hustá pena. Čo je potrebné urobiť na jej odstránenie?

Do ČOV priteká nadmerné množstvo tukov. Je potrebné použiť liquid – prípravok na rozklad tukov, ktorý je možný zakúpiť v našom e-shope.

 

6) Ako často je potrebné ČOV kontrolovať?

1 x týždenne: merať sedimentáciu, spustiť potrubie vratného kalu aby nedošlo k upchatiu potrubia, vyčistiť nátokový kôš, steny separácie čistiť do hĺbky aspoň pol metra a následne vyčistiť hladinu separácie pomocou odťahu z hladiny. Nerozpustné látky ako napr. semienka, vyzrážaný tuk odobrať odberákom do odkaľovacieho vreca.

 

7) Odchádzame na dovolenku na 1 mesiac. Ako bude ČOV pracovať v našej dlhodobej neprítomnosti?

ČOV je zabehnutá, ale odchádzame na dovolenku na 1 mesiac. Ako bude ČOV pracovať v našej dlhodobej neprítomnosti?

Na ČOV je potrebné zmeniť časovanie na dúchadle: 15 chod / 30 pauza.

ČOV bude pracovať v normálnom režime.

 

 

8) Aké stavebné úpravy musíme urobiť pri realizácii D-ČOV?

Realizácia a stavebné úpravy?

Výstavba ČOV sa vykoná na základe projektovej dokumentácie. Súčasťou projektu sú aj výkresy pre výkopové práce. Zaužívalo sa, že investor vykoná výkopové a ostatné zemné práce. ELITCargo s.r.o. v spolupráci s Ekoservis s.r.o. dodá ČOV, prevádzkový poriadok, urobí montáž, uvedie ČOV do prevádzky a zaškolí obsluhovateľov. Montáž a uvedenie ČOV do prevádzky vykoná naša firma cca za 5 až 7 hod. podľa pripravenosti výkopovej jamy a počasia.

 

9) Je prevádzka D-ČOV - BCTS zložitá na obsluhu?

Naša ČOV typ BCTS je po konštrukčnej stránke riešená jednoducho, čo má priamy dopad aj na jej jednoduchú obsluhu. Doterajšie skúsenosti vlastníkov týchto ČOV potvrdzujú, že kontrolu a obsluhu stačí vykonať jeden krát týždenne.
Prečo je to možné:
 • V každej ČOV na prítoku je zabudovaný nátokový kôš s prevzdušňovaním, kde sa zachytia a rozmelnia všetky hrubé nečistoty, ktoré do ČOV pritečú.
 • Chod dúchadla a celý proces čistenia sa ovláda pomocou elektrického rozvádzača, ktorým si môže každý vlastník nastaviť prevádzkové podmienky ČOV, podľa zaťaženia a potrieb na základe inštrukcií uvedených v prevádzkovom poriadku.
 • V ČOV je zabudované kalové vrece, do ktorého sa odčerpáva prebytočný kal. Kal sa potom v tuhom stave z ČOV likviduje.
 • Na ČOV vykonávame technický a technologický servis, v prípade potreby i prevádzkovanie.

Takéto riešenie uspokojí každého, kto sa stane vlastníkom ČOV BCTS. Je možné ju spoľahlivo prevádzkovať pri vysokom zaťažení, v sobotu pri upratovacích prácach, pri návštevách, počas sviatkov, ale i pri nízkom zaťažení v priebehu týždňa, alebo pri odchode na dovolenku.

 

10) Je potrebné obetónovať ČOV?

Áno, závisí to od výšky spodnej vody – min. po hladinu spodnej vody.

 

11) Čo treba vybaviť keď chcem domovú čistiareň?

Čistiarne odpadových vôd podľa zákona 364/ 2004 o vodách sa považujú za vodnú stavbu. O jej povolenie treba požiadať miesto príslušný úrad životného prostredia. Pri podaní žiadosti treba doložiť tieto záležitosti:
 • Územné rozhodnutie stavebného úradu
 • Žiadosť o stavebné povolenie
 • Originálny list vlastníctva
 • Kópia pozemkovej mapy
 • Záväzné stanovisko obce, mesta so súhlasom vodnej stavby
 • Projektová dokumentácia vodnej stavby od autorizovaného stavebného projektanta

K vypracovaniu projektu k ČOV je potrebné:

 1. Geometrický plán, alebo situácia z P.D. stavby
 2. Kópia katastrálnej mapy /značenie, prípadne umiestnenie ČOV/
 3. Hĺbka dna kanalizačného potrubia + DN v mieste osadenia ČOV, alebo pri výstupe z objektu
 4. Klesanie, alebo profil terénu
 5. Umiestnenie dúchadla a el. rozvádzača / ideálne 6-8w čo najbližšie k ČOV/
 6. TOK - názov toku, výška brehov a smer toku kde sa bude vypúšťať vyčistená voda
 7. Údaje o kvalite vody v toku BSK5 /pre BCTS 1-6/
 8. Údaje o prietoku vody v toku Q355
 9. Stanovisko správcu toku v prípade vypúšťania do povrchových vôd.

 

12) Čo je D-ČOV BCTS (domová čistiareň odpadových vôd):

D-ČOV BCTS je plastová kruhová nádrž, v ktorej sú integrované všetky stupne biologického čistenia, /denitrifikácia, nitrifikácia a separácia/. Čistenie odpadových vôd prebieha biologickým spôsobom pomocou baktérií nepretržite. Baktérie k svojmu životu potrebujú potravu a kyslík. Potravu dostávajú v odpadovej vode, kyslík im dodávame tak, že do procesu vháňame vzduch pomocou dúchadielka. Aby odpadová voda na odtoku dosahovala vysokú kvalitu, v procese musí byť dostatočné množstvo baktérií, musia mať dostatočný čas a dostatočné množstvo kyslíka. ČOV BCTS sú navrhnuté tak, aby spĺňali technologické a technické požiadavky a v takomto prevedení sa predávajú.

 

13) Aký je rozdiel medzi čistiarňou odpadových vôd, žumpou a septikom?

Žumpa je vodotesná bezodtoková nádrž, ktorá slúži na akumuláciu odpadových vôd z domácnosti. Tieto sa potom musia odviezť a likvidovať odborne spôsobilou organizáciou. Každý znečisťovateľ sa pri kontrole musí preukázať dokladom o množstve odpadovej vody a o mieste jej likvidácie.

 

Pre štvorčlennú rodinu to predstavuje objem 15- 20 m3 pri vyvážaní jedenkrát do mesiaca. V prípade ak sa žumpa naplní treba odstaviť vnútornú kanalizáciu domu a žumpu vyprázdniť. Žumpové vody nie je dovolené vypúšťať do povrchových vôd a ani nechať vsakovať do podzemných vôd. Žumpové vody by mali byť zneškodnené na väčších čistiarňach odpadových vôd.

Septik je nádrž s prítokom a odtokom. Pretože nerieši dvojstupňové čistenie, jeho výstavba nie je legislatívne povolená. Sú to prietočné nádrže rozdelené na dve, alebo tri komory, kde prebieha rozklad zachytených pevných a plávajúcich látok bez prísunu kyslíka, čo, hlavne v letných mesiacoch, môže byť príčinou zápachu. Účinnosť čistenia odpadových vôd v septikoch je okolo 30 %, čo je veľmi nízka hodnota a preto sa septiky prakticky neinštalujú.

Čistiareň odpadových vôd (ČOV) je elegantným a ekologickým riešením problému s odpadovými vodami. Rieši čistenie splaškových odpadových vôd z domácnosti na úrovni vedecko-technického pokroku doby. Jej výstavba je legislatívne povolená. Vyčistené odpadové vody je možné vypúšťať priamo do prírodného prostredia – recipientu, alebo horninového podložia.

Čistiareň predstavuje prietočnú nádrž, kde účinnosť čistenia odpadových vôd je 96- 98 %. Čistiaci proces prebieha účinkom mikroorganizmov v prítomnosti kyslíka alebo bez. Vyčistená voda má kvalitu úžitkovej vody a je možné ju použiť do splachovačov WC, na umývanie áut, alebo na polievanie.

 

14) Na aký účel je možné využívať vyčistenú vodu z čistiarne odpadových vôd?

Vyčistenú odpadovú vodu je možné zachytávať do tzv. zberných nádrží, odkiaľ vodu sa dá recyklovať. Vyčistená voda sa môže použiť na polievanie okrasných drevín, kvetov, trávnika, umývanie auta atď. Vyčistená voda sa dá použiť v prípade dočistenia na splachovanie WC, alebo ako úžitková voda.

 

15) Aká je kvalita vyčistenej odpadovej vody na odtoku z D-ČOV a kde sa môže vypúšťať?

Vyčistené odpadové vody z ČOV majú vysokú kvalitu a spĺňajú všetky legislatívne požiadavky. Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd môže byť do vodného toku, horninového podložia alebo do dažďovej kanalizácie. Pretože odtok z našich ČOV má charakter úžitkovej vody, môže sa používať na polievanie zelene resp. i pre sociálne účely a na splachovanie WC

 

16) Čo všetko je možné do čistiarne vypúšťať?

Čistiareň odpadových vôd slúži na čistenie splaškových odpadových vôd z domácností, t.j. odpadové vody z kuchyne, toaliet, spŕch a vaní atď. Do kanalizačného systému Vášho domu by sa nemali dostať pevné nerozložiteľné látky ako sáčky, hygienické pomôcky, kovové časti.

Väčšie častice sú zachytené v nátokovom koši, odkiaľ sa ďalej do čistiarne nedostanú. Čistiareň je schopná eliminovať nárazové vypúšťanie vody napr. z vane. Do čistiarne by sa nemal dostať väčšie množstvo oleja (napr. z fritézy), ale rozložiť vypúšťanie na viac častí. Nadmerné množstvo agresívnych čistiacich prostriedkov obsahujúcich chlórnany môže zabiť mikroorganizmy, preto treba dbať na dodržanie výrobcom odporúčaných dávok pri používaní.

 

17) Môžeme pri domovej čistiarni odpadových vôd ( D-ČOV) používať čistiace prostriedky a pracie prášky?

Áno, všetky pracie pášky, ktoré sa dajú biologický odbúravať je možné používať. Najlepšie označené zeleným trojlístkom.

Nepoužívajte pracie prostriedky s obsahom fosfátov, ktoré nie sú biologicky odbúrateľné.
Výhody:

 • šetrné ošetrenie bielizne
 • šetrí časti automatickej práčky
 • ohľaduplné správanie k životnému prostrediu
 • nespôsobuje alergie
 • bezproblémové fungovanie ČOV

 

18) Čo robiť s prebytočným kalom, ktorý vyčerpávam do odkaľovacieho vreca?

Tento kal nie je škodlivý, je možné ho použiť ako hnojivo na trávniky. Nie je ho možné použiť ako hnojivo na zeleninu ani na ovocie.

 

19) Čo robiť keď sa mi upchá potrubie vratného kalu?

Je potrebné otočiť guľovým ventilom na potrubí vratného kalu do polohy zavretý a počkať, kým sa v časti separácie nerozvíri objem separácie. Tým dôjde k prefúknutiu potrubia a jeho odopchatiu. Guľový ventil môžete dať do polohy otvorený.

 

20) Čo je to rotomulding technológia?

Rotomoulding je technológia výroby plastových dielov. Postup výroby je taký, že sa do otvárateľnej kovovej formy nasype plastový prášok (najčastejšie PE, ďalej PP, PA, PCA, PVC,..), forma sa potom v peci otáča okolo dvoch os a prášok sa postupne nataví na horúce steny formy a vytvorý tak vnútorný obtisk formy. Generuje sa iba vonkajší povrch výrobku. Po upečení sa forma s výrobkom chladí prúdom vzduchu, ev. aj vodnou parou alebo vodnou sprchou, potom sa forma otvorí a hotový výrobok vyberie von. Proces je relatívne pomalý, ale pretože cena foriem je výrazne nižšia ako napr. pri vstrekovaní, dá sa ľahko vyrábať aj v malých sériách výrobkov. Túto technologiu je možné tiež nájsť pod názvom rotomolding, rotačné tvárnenie plastov, rotoplastik, rotačné natavovanie plastov, rotational molding.

 

21) Aký je rozdiel medzi baktériami a enzýmami?

Zákazníci sa nás často pýtajú, aký je rozdiel medzi baktériami a enzýmami. Čo sú to teda tie baktérie a enzýmy a ktoré sú lepšie?
 
Mnoho ľudí si často mýli baktérie a enzýmy a voľne tieto termíny kombinuje, pretože ich považuje za totožný pojem. Zákazníci často ani nevedia, či používajú baktérie, enzýmy alebo dokonca chémiu.
 
Kým enzýmy sú špecifické pre rôzne aplikácie, bakteriálne prípravky sú oveľa univerzálnejšie a hlavne cenovo výhodnejšie, ako enzymatické prípravky. Vysvetlíme si, prečo.
 
Enzýmy sú:
 • Biochemické katalyzátory – to znamená, že sprostredkujú a podmieňujú celý rad biochemických reakcií.
 • Bielkoviny, čiže proteíny – mnoho z nich je priamo produkovaných baktériami.
 • Neživé – a teda sa nemôžu rozmnožovať.
 • Špecifické – čiže každý enzým umožňuje metabolizovať len úzku skupinu, alebo dokonca len jeden proces.
 • Nespotrebovávajú sa pri reakciách, ktoré katalizujú – a teda sa musia niekde vyplaviť.
Enzymatické prípravky obsahujú zväčša mix niekoľkých enzýmov, ktoré katalizujú niekoľko po sebe nasledujúcich biochemických reakcíí. Enzýmy sa riedia a rýchlo vyplavujú zo substrátu bez ohľadu na to, či už reakcia prebehla. Okrem toho sú ako bielkoviny veľmi citlivé na chemické látky, teplo a podobne.
 
Baktérie sú:
 • Živé – a teda sa rozmnožujú a rýchlo znásobujú svoj počet exponenciálnym rastom až do momentu, kedy spotrebujú všetok zdroj výživy – čiže kým nerozložia všetky organické odpadové látky. Inými slovami, rozklad organickej hmoty sa časom neustále zrýchľuje.
 • „Továrne“ na enzýmy – vyrobia presne potrebné množstvo a skladbu enzýmov, ktoré sú potrebné na splnenie úlohy – rozklad všetkej organickej hmoty v dosahu.
 • Schopné vytvárať „biofilm“ – ten im pomáha zotrvať na substráte alebo v ekosystéme, kým enzýmy sú už dávno zlikvidované alebo odplavené, a tak počkať na ďalšie obdobie a prísun „potravy“.

Príkladom použitia sú SCD Purus - baktérie do žumpy, či SCD POND - baktérie do jazierka.

 

22) Čo sú to efektívne mikroorganizmy?

Efektívne mikroorganizmy (EM) je v zahraničí zaužívaný názov pre patentovanú zmes živých anaeróbnych mikroorganizmov pôsobiacich fermentačne. Základy aplikovanej vedy položil japonský vedec Dr. Teruo Higa, ktorý našiel uplatnenie tejto probiotickej (slúžiacej životu) technológie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti - predovšetkým v poľnohospodárstve, živočíšnej výrobe, čistení odpadových vôd, bioremediácii a likvidovaní následkov prírodných katastrof, riešení pachu, hmyzu, v čistení a v neposlednom rade ako humánne výživové doplnky. 

Všetky použité mikroorganizmy sa bežne nachádzajú v prostredí okolo nás, ale sú dnes značne eliminované chemizáciou. Tieto mikroorganizmy sú absolútne nezávadné a neobsahujú žiadnu genetickú modifikáciu.

 

 

23) Je probiotická technológia bezpečná?

SCD probiotická technológia je nielen bezpečná, to by bolo veľmi slabé kritérium. Naša technológia je doslova zdraviu a žitiu prospešná. Je filozofiou a základným cieľom tak našej firmy ako aj našich dodávateľov, že výrobky s logom SCD musia človeka a prostredie ozdraviť, nielen nepoškodiť!

Všetky prípravky spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné a hygienické normy v krajinách, v ktorých boli vyrobené - USA, Maďarsko a Poľsko. Všetky prípravky sú registrované a povolené v EÚ.

Naše produkty neobsahujú žiadne chemikálie, konzervanty, "éčka", geneticky modifikované kultúry ani umelé enzýmy.

Najjednoduchjšie by sa dal výrobný proces vysvetliť na príklade výroby kefíru, kyslej kapusty či "kvašákov". Ide o prirodzený fermentačný proces - kyslomliečne kvasenie. Zdroj cukru fermentuje - čiže kvasí za pôsobenia probiotických kultúr SCD. Veľmi rýchlo klesá pH produkciou kyseliny mliečnej. Tá zároveň produkt konzervuje, čiže nie je potreba dodávať ďalšie konzervanty.

Naša spoločnosť zároveň nielen čestne, ale aj hrdo vymenúva všetky kultúry mikroorganizmov, ktoré používa. Naše prípravky momentálne nemajú rovnocennú konkurenciu, čo sa obsahu probiotických kultúr týka.

 

24) Aký je rozdiel medzi EM a SCD probiotikami?

SCD Probiotics™ je americká spoločnosť založená pánom Matthew Woodom, ktorý bol žiakom objaviteľa EM, Dr. Terua Higu. Môžeme teda povedať, že SCD probiotická technológia vznikla prirodzeným vývojom myšlienky EM (efektívnych mikroorganizmov) a hlavne jej aplikovaným využitím a rozšírením.


 

25) Aké kultúry obsahujú prípravky SCD Probiotics™?

Všetky prípravky značky SCD obsahujú živú probiotickú kultúru.

Nájdeme medzi nimi probiotické kultúry mliečneho kvasenia (Bacillus subtilis var natto, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis), kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) a fotosyntetizujúce baktérie (nazývané aj fialové nesírne baktérie PNSB - Rhodopseudomonas palustris a Rhodopseudomonas sphaeroides), ktoré sú zdopovedné hlavne za istú "samočistiacu" schopnosť živých ekosystémov.

Táto zmes baktérií bola starostlivo vyberaná a je neustále upravovaná s ohľadom na použitie konkrétneho prípravku. Na rozdiel od iných prípravkov na trhu, spoločnosť SCD Slovensko neponúka prípravky s obsahom monokultúr určitých mikroorganizmov, ale vždy komplex, ktorý sa správa synergicky a už vo fľaši vytvára určitý živý ekosystém.

Takisto nie sú naše prípravky obohacované o chemické aditíva ani žiadne umelé syntetické enzýmy. Všetky organické substancie obsiahnuté v našich prípravkoch vznikli prirodzenou fermentáciou a metabolizmom kultúr.

 

26) Ako čistiť záhradné jazierko?


Chumáče zelených rias v jazierkuV súčasnosti na trhu prevládajú prípravky do jazierok na báze chémie - takzvaná jazierková chémia. Rôzni odborníci spomínajú pojmy ako zelené riasy, odstránenie vláknitých rias, či "ničenie rias". 

Ale je vôbec správne hovoriť o ničení a zabíjaní? Nikto sa nepýta, ako sa riasy a sinice do jazierka dostali a prečo sa premnožili - pričom ty by mal byť správny prístup. V tomto článku budeme venovať ekologickým prípravkom do jazierok - proti zeleným, hnedým, modrým a vláknitým riasam.

Keď chceme odstrániť problém s riasami v jazierku, musíme sa na riasy pozerať iba ako na dôsledok a hľadať príčinu vzniku premnoženia rias - či už sú to jednobunkové zelené riasy alebo vláknité riasy, rastúce od dna. Samotná prítomnosť rias totiž nie je problém a istá malá úroveň ich populácie je prirodzená a žiadaná - treba si predsa uvedomiť, že riasy fotosyntézou okysličujú vodu a spotrebúvajú nadmerné rozpustené živiny vo vode. Ako teda zasiahnuť proti riasam, keď sa premnožia?

Riasy v jazierku vznikajú hlavne počas leta - potrebujú teda k svojmu rastu slnenčné svetlo a teplú vodu. Prirodzene, nežijú len zo svetla, ale potrebujú aj živiny. A tu sme pri kameni úrazu - živiny. Ako znížiť úroveň živín bez vymieňania vody tak, aby ich úroveň nepredstavovala príčiny vzniku rias. Hovoríme najmä o amoniaku, dusitanoch a dusičnanoch. Ich zdrojom je v prvom rade nesprávny biologický rozklad detritu - čiže bahna.

Vodné ekosystémy sú veľmi náchylné na usádzanie bahna - deje sa to tak v malých záhradných jazierkach, ako aj v rybníkoch či jazerách. Rovnováha týchto ekosystémov je veľmi často narušená vonkajšími vplyvmi, ako sú kyslé dažde, chémia, či umelé hnojenie. Problém teda spočíva v rozklade organickej hmoty. Tá sa v ekosystéme bude rozkladať za každých okolností. Ak sa však rozklad nedeje správne a úplne, hovoríme o mineralizačnom rozklade. Mineralizáciou vznikajú anorganické formy dusíka, prevažne dusičnany, alebo amoniak - čpavok, ktoré sú doslova ako hnojivo okamžite prístupné riasam! Mineralizácia je teda anorganický - neúplný, nedokončený rozklad organickej hmoty. UV lampy tomutu procesu navyše len napomáhajú!

Riešením je pravidelné a preventívne používanie baktérií do jazierka. Baktérie sú fermentačné organizmy - to znamená, že organicky rozkladajú a spotrebúvajú organickú hmotu. Organickou dekompozíciou podobnou kompostovaniu rozkladajú úsad, bahno a kaly na dne jazierka. Kal teda nie je treba prácne vysávať ani inak invazívne vyčerpávať, pretože ho baktérie skompostujú - organicky rozložia. Okrem toho rozložia aj kal vo vznose, čiže rozpustený plávajúci kal, ktorý spôsobuje nepriehľadnú špinavú vodu. Preto predstavujú štartovacie baktérie vynikajúcu starostlivosť o čistenie jazierka, hlavne s cieľom rozkladu bahna a tým aj odstránenie rias.

A čo sa stane s premnoženými riasami? Jednoducho povedané, umrú od hladu a nezostane po nich nič, pretože ich biologické zvyšky baktérie rozložia. Pekne čisto a prirodzene.

Jazierko nie je bazén, ale ekosystém. Jazierková chémia je neprirodzená, pretože odstraňuje len dôsledky, nie príčinu vzniku rias. Používaním chémie do jazierka len tlačíme problém pred sebou a skôr či neskôr sa nám jazierko aj tak zariasi a zakalí.

Oveľa škodlivejšie sú ale UV lampy  - pretože tie zabíjajú všetky mikroorganizmy doradu. Neselektujú ich na dobré alebo zlé. Spolu s riasami zabijú aj dobré mikroorganizmy, ktoré nám mohli pomôcť s rozkladom organických nánosov a bahna v jazierku.

UV lampa a chlór sú jediné dve veci, ktoré sú úplne nezlučiteľné s aplikáciou probiotický prípravkov SCD do jazierka.

 

 

Kontakt

Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská Republika

 

info@vyvoz-zumpy.sk

043 5320 220, 0918 956 540

Kde sídlime

Ponúkame aj prípravok do žúmp

SCD Purus: baktérie do septiku, žumpy a čov

Fotogaléria  Fotogaléria  Fotogaléria  

Myslime na životné prostredie

Nevypúšťajte žumpu do záhrady! Radšej zavolajte nám...

letak
Návrat hore