Kategórie našich produktov

 

Informácie

Obchodné podmienky

Doprava a platba


Ak potrebuje poradiť neváhajte nás kontaktovať

Signalizátor naplnenia nádrže GM-S II

imageimage

Signalizátor naplnenia žumpy - nádrže GM-S II

Doprava do 31.12.2018 ZDARMA!

Prečo by ste si mali kúpiť tento signalizátor naplnenia?


Z našej skúsenosti pri vyťahaní obsahu žúmp u zákazníkov, 90% z nich nesleduje pravidelne výšku hladiny odpadovej vody v žumpe. Tú zistia až keď im už splašky zapáchajú v dome cez odpadové potrubie, čo je ten lepší prípad. Ten horší je, že sú vytopení splaškami. 

Vtedy rýchlo hľadajú číslo na firmu, ktorá vývaža žumpy, ale akosi pozabudli, že je víkend, sviatok, Vianoce, Veľká Noc a žumpár nerobí. A trvá určitý čas, kým bude môcť prísť. 

A presne pre takéto situácie je dobré mať tento signalizátor naplenia, ktorý Vás včas upozorní na potrebu objednať vývoz žumpy.

Signalizátor je možné prepojiť napríklad s domovým alarmom JABLOTRON a môžete dostávať sms info aj o stave hladiny vo Vašej žumpe.

Zariadenie pozostáva z dvoch elementov a to: 

  1. - signalizátora s napájacím zdrojom  
  2. - sondy

Dôkladný popis montáže nájdete v dokumentoch k produktu.

Signalizátor namontujte v interiéri budovy v ľubovoľnej miestnosti uvedenej užívateľom, v ktorom sa nachádza zásuvka 230V. Zariadenie sa odporúča namontovať v miestnostiach, do ktorých niekto aspoň 1 x za deň vstúpi, napr. garáž, kotolňa, chodba. Signalizačný panel môže byť montovaný pomocou skrutiek a rozperných kolíkov (2 ks), alebo dvojstrannej lepiacej pásky, ktorá sa nachádza na zadnom kryte panelu.

Signalizátor umiestnite na viditeľnom mieste, ku ktorému je jednoduchý prístup. Kábel spájajúci nádrž so signalizátorom musí byť vedený pod zemou.

Pre spojenie sondy s panelom signalizátora vyvŕtajte otvor: v stene budovy a priechodový  otvor v hornej časti šachty /komíne/  - pod poklopom.

Tento spôsob inštalácie nenecháva žiadne stopy ani vyčnievajúce elementy nad povrchom.

Po pripojení kábla spájajúceho sondu so signalizátorom a vložení napájacieho zdroja do zásuvky 230V, je zariadenie pripravené na prevádzku a prechádza do pohotovostného režimu, čo signalizuje zasvietenie sa zelenej diódy. Pri montáži sondy do žumpy/nádrže odporúčame nechať rezervu aspoň 5 dní.

Zelená dióda "OK." (č. 1. Obrázok nižšie) Vás informuje, že je zariadenie v pohotovostnom režime a hladina fekálií v nádrži nedosiahla alarmový stav. Zasvietenie  sa červenej diódy  (č.2) a zapnutie sa zvukového signálu Vás informuje, že hladina fekálií v nádrži prekročila hladinu alarmového stavu (zhasne zelená kontrolka).

Je to upozornenie, že treba objednať vývoz obsahu nádrže, v lehote, ktorá bola definovaná pri montáži. Zapamätajte si, že počet dní rezervy je približnou hodnotou vypočítanou na základe priemernej dennej spotreby vody. Zvukový signál môže byť vypnutý užívateľom pomocou tlačidla (č. 3.) Vypnutie zvukového signálu bude signalizované zasvietením sa modrej diódy (č.  4 ). Pri plnej nádrži bude červená dióda naďalej signalizovať ALARMOVÝ stav. Opätovné spustenie zvukového signálu môžete dosiahnuť stlačením tlačidla "C", nespôsobí to zresetovanie signalizátora v prípade, ak je plná nádrž. Po vyprázdnení nádrže (žumpy) bude červená dióda naďalej signalizovať alarmový stav. Aby sa vrátila do pohotovostnému režimu zresetujte zariadenie stlačením tlačidla "C" (č. 5).

Návrat späť do pohotovostného režimu bude signalizovaný zasvietením zelenej kontrolky.

Niekedy sa signalizátor nedá zresetovať určitý čas /niekoľko hodin/ čo je spôsobené pomalým odtekaním vody zo sondy.

Upozornenie: signalizátor nemôže byť resetovaný, ak bol alarmový stav dosiahnutý.

POZOR: Signalizátor nesmie byť použitý na monitorovanie žieravých látok.

Prepojovací kábel nie je súčasťou balenia. Je potrebné ho objednať zvlášť.

Produkt je momentálne vypredaný:

Dokumenty a prílohy na stiahnutie

Signalizator GSM-II.docx

Kontakt

Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská Republika

 

info@vyvoz-zumpy.sk

043 5320 220, 0918 956 540

Kde sídlime

Ponúkame aj prípravok do žúmp

SCD Purus: baktérie do septiku, žumpy a čov

Fotogaléria  Fotogaléria  Fotogaléria  

Myslime na životné prostredie

Nevypúšťajte žumpu do záhrady! Radšej zavolajte nám...

letak
Návrat hore