mapa ekocisticky.sk

 

Informácie

Signalizátor naplnenia

Dokumenty

Galéria

FAQ - často kladené otázky


Naše služby pre čistejšie životné prostredie


elitcargo.eu

Zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave

ELITCaro podporil aj Oravský Podzámok CUP


Signalizátor naplnenia

Signalizátor naplnenia žumpy/nádrže

Predstavujeme Vám novinku na SK a CZ trhu. Tento signalizátor sme uviedli na SK trh v dôsledku častých sťažností na nie dobre fungujúce solárne a ostatné signalizátory  na monitorovanie stavu hladiny vody v žumpách, nádržiach na vodu a iných nádržiach na trhu.

Našou snahou je  ponúknuť zákazníkom na Slovensku a v Čechách komfortné, lacné a spoľahlivé zariadenie na monitorovanie hladiny v žumpách a nádržiach.

Prečo by ste si mali kúpiť tento signalizátor naplnenia?
Z našej skúsenosti pri vyťahaní obsahu žúmp u zákazníkov, 90% z nich nesleduje pravidelne výšku hladiny odpadovej vody v žumpe. Tú zistia až keď im už splašky zapáchajú v dome cez odpadové potrubie, čo je ten lepší prípad. Ten horší je, že sú vytopení splaškami. 

Vtedy rýchlo hľadajú číslo na firmu, ktorá vývaža žumpy, ale akosi pozabudli, že je víkend, sviatok, Vianoce, Veľká Noc a žumpár nerobí. A trvá určitý čas, kým bude môcť prísť. 

A presne pre takéto situácie je dobré mať tento signalizátor naplenia, ktorý Vás včas upozorní na potrebu objednať vývoz žumpy.

Naša ponuka signalizátorov pozostáva z 2 typov a to:

 1. Signalizátor GM-S II 
 2. Signalizátor GM-S III (iba na objednávku)

Obidva signalizátory môžu merať stav plnej ako aj stav prázdnej žumpy alebo nádrže. Pri plnej sa použije na meranie sonda. Pri prázdnej sa použije na meranie plavák. Zariadenie je teda vhodné do žúmp ako aj do zberných nádrží na užitkovú vodu. Veľkou výhodou signalizátora GM-S je, že dokáže spolupracovať s rôznymi alarmami napr. JABLOTRON a tým poskytne zákazníkovi ďalšiu možnosť ako komfortne sledovať stav hladiny v žumpe.

Využitie signalizátorov GM-S:

 1. meranie výšky hladiny vody v žumpách
 2. meranie výšky hladiny vody v nádržiach na úžitkovú vodu
 3. meranie výšky hladiny v prečerpávacích šachtách a nádržiach
 4. meranie výšky hladiny v ostatných nádržiach

Hlavné výhody signalizátorov GM-S:

 1. Spoľahlivosť a presnosť merania
 2. Vhodné pre všetky typy nádrží - staré aj nové, kovové, betónové, plastové, sklolaminátové, ľubovoľného tvaru
 3. Bezúdržbové zariadenie - nevyžadujú žiadnu údržbu, výmenu batérií, atď
 4. Akákoľvek vzdialenosť - nádrže od miesta inštalácie panelu
 5. Jednoduchá montáž
 6. Univerzálne využitie
 7. Prehľadný riadiaci panel— popis piktogramami
 8. Signalizácia zvuková aj svetelná
 9. Možnosť vypnutia zvukového alarmu
 10. Po výpadku prúdu automatický návrat do alarmového stavu
 11. Môže pracovať s rôznymi sondami, plavákmi, prepínačmi
 12. Môže byť napojený aj na iné zariadenia (napr. alarm domu)
 13. Záruka 3 roky na panel
 14. Model GM-S III SMS upozorní užívateľa aj odoslaním SMS až na 8 čísel

Signalzátor GM-S II

Tento typ signalizátora je určený pre všetkých zákazníkov, ktorých vyžadujú komfortné riešenie 21. storočia. Signalizátor naplenia žumpy pozostáva zo:

 1. sondy alebo plaváka
 2. panelu signalizátora zo sieťovým adaptérom

Montáž

Montáž je veľmi jednoduchá. Signalizátor môže byť namontovaný v nových nádržiach a takisto v už existujúcich nádržiach a žumpách každého typu či už betónovej, sklolaminátovej, plastovej alebo oceľovej. Nezáleži ani na tvare nádrže a takisto ani na vzdialenosti nádrže od objektu, na ktorý je napojená.

Panel signalizátora sa prepája so sondou umiestnenou v žumpe 2-žilovým medeným zemným káblom o hrúbke 0,5 - 0,75mm. Výšku úrovne sondy v nádrži nastavíme s ohľadom na časovú rezervu, ktorú potrebujeme na zabezpečenie fekálneho vozidla na vývoz obsahu žumpy/nádrže. Túto výšku môžeme kedykoľvek počas používania meniť tak ako potrebujeme. Bližší výpočet časovej rezervy nájdete v montážnych pokynoch. Kábel vedieme vonka zemou v chráničke, v budove je najlepšie umiestniť ho do muriva ak je to možné. Do nádrže odporúčame sondu umiestniť cez prielezový komín, do ktorého vyvŕtame dieru a cez tú spustíme sondu na požadovanú výšku s ohľadom na časovu rezervu, ktorú sme si zadefinovali.

Panel signalizátora je potrebné umiestniť v miestnostiach, kde sa denne zdržiavajú osoby a kde je ľahký prístup k sieti 220v. Najlepšie v predsieni, chodbe, garáži, kotolni atď. Mali by sme mu nájsť miesto, ktoré je ľahko viditeľné a prístupné na obsluhu.

Keď sme prepojili sondu s panelom signalizátora zapneme sieťový adaptér do zásuvky na 220V.

UPOZORNENIE: zariadenie nie je určené na monitorovanie hladiny chemikálií!

Viac o montáži nájdete v montážnych pokynoch.

Obsluha

Pokiaľ sme všetko spravili podľa montážnych pokynov, zariadenie zapnuté v sieti je pripravené na prevádzku o čom nás informuje "zelená dióda" pohotovostného režimu "OK". Táto dióda nás informuje, že hladina vody v nádrži nedosiahla alarmový stav.

Rozsvietenie sa červenej diódy v kombinácii zo zvukovým výstražným signálom nám signalizuje, že hladina vody v žumpe dosiahla alarmový stav /voda sa dotkla sondy/. Je potrebné objednať fekálne vozidlo na vyprázdnenie žumpy/nádrže v lehote nie dlhšej ako sme zadefinovali pri montáži sondy v žumpe. Počas tejto doby môžeme používať všetky sociálne zariadenia.

Upozorňujeme že vypočítaná doba rezervy je len orientačná doba, ktorá závisí od spotreby vody v domácnosti, ktorá sa môže meniť.

Zvukový alarm signalizátora môžeme vypnúť stlačením tlačila "mikrofonu" na paneli signalizátora. Vypnutie zvukového alarmu bude signalizovať "modrá" dióda na palely signalizátora. Zvukový alarm môžeme opätovne zapnúť tlačidlom "C" na panely signalizátora pri plnej nádrži.

Po vyprázdnení žumpy/nádrže signalizátor uvedieme znova do pohotovostného režimu stlačením tlačidla "C" na panely signalizátora. Niekedy sa môže stať, že aj napriek zresetovaniu tlačidlom "C" sa signalizátor neuvedie do pohotovostného stavu. Je to spôsobené pomalým stekaním vody zo sondy. Stačí počkať určitý čas a znova stlačiť tlačidlo "C".

Videoukážka: Signalizátor naplnenia žumpy - obsluha pred vývozom

Videoukážka: Signalizátor naplnenia žumpy - obsluha po vývoze

Signalzátor GM-S III

Tento signalizátor je určený pre zákazníkov preferujúcich absolútny komfort. Zariadenie je vôbec prvé na trhu, ktoré dokáže alarmový stav hladiny v žumpe signalizovať rozposlaním SMS.

Zákazník ma možnosť zadefinovať až 8 mobilných telefónnych čísel, na ktoré sa odošle sms s alarmovým hlásením. Môže tak napríklad určiť, že sa sms zašle priamo na mobilný telefón firmy zabezpečujúcej vývoz zákazníkovej žumpy, na telefón zákazníka alebo iného správcu objektu, v ktorom sa žumpa alebo nádrž nachádza.

Signalizátor umožňuje pripojenie aj ďalších programovateľných zariadení ako napr. bezpečnostný systém, zabezpečovací systém pecí, čerpadiel atď. SMS odoslaná na 8 mobilných čísle môže mať max 56 znakov.

Montáž a používanie je takmer totožné so signalizátorom GM-S II. Líši sa len programovacím modulom a softvérom.

Signalizátory spĺňajú všetky normy EÚ a sú označené značkou CE.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať.

Objednávky tu: 

http://vyvoz-zumpy.sk/produkt/221/signalizator-naplnenia-nadrze

http://vyvoz-zumpy.sk/produkt/227/sms-signalizator-naplnenia-nadrze

POZOR:

Pre výrobcov žúmp a nádrží, stavebniny a predajcov vodoinštalačného materiálu, máme špeciálnu cenovú ponuku na ponúkané signalizátory naplnenia, preto v prípade záujmu o tento doplnkový produkt k Vášmu sortimentu, nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu!!!


 

 

Kontakt

Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská Republika

 

info@vyvoz-zumpy.sk

043 5320 220, 0918 956 540

Kde sídlime

Ponúkame aj prípravok do žúmp

SCD Purus: baktérie do septiku, žumpy a čov

Fotogaléria  Fotogaléria  Fotogaléria  

Myslime na životné prostredie

Nevypúšťajte žumpu do záhrady! Radšej zavolajte nám...

letak
Návrat hore