akcia
mapa ekocisticky.sk

 

Informácie

Signalizátor naplnenia

Dokumenty

Galéria

FAQ - často kladené otázky


Naše služby pre čistejšie životné prostredie


elitcargo.eu

Zasielateľstvo v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave

ELITCaro podporil aj Oravský Podzámok CUP


Sklolaminátové nádrže

Pripravili sme pre Vás nový web venovaný iba našim sklolaminátovým nádržiam. Viac info tu:

www.sklolaminatovenadrze.sk

 

Využitie

 1. ako sklolaminátová žumpa
 2. ako sklolaminátová nádrž na úžitkovú vodu
 3. ako sklolaminátová nádrž na pitnú vodu
 4. ako protipožiarna nádrž
 5. ako sklolaminátový septik

Výhody

 1. Kompozitný materiál /sklolaminát/ - je ľahký a zároveň pevný ako železo
 2. Samonosná vlnitá konštrukcia – bez potreby obetónovania
 3. Vhodné aj do pôd s výskytom spodnej vody
 4. Vysoká odolnosť voči chemikáliám /odpadová voda/
 5. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
 6. Vysoká mechanická pevnosť
 7. Vysoká odolnosť voči opotrebeniu a tým dlhá životnosť
 8. Priemer nádrže 160cm umožní montáž aj v užších priestoroch
 9. 100% odolnosť voči korózii
 10. Jednoduchá manipulácia a montáž

Rozdiely od konkurenčných nádrží

 1. Patentovaná technológia výroby nádrže
 2. Korpus nádrže z jedného kusu bez zvarov a šrobovania
 3. Samonosná vlnitá konštrukcia
 4. Možnosť zásypu až do 2m zeminy pri zosilnenom prevedení
 5. Záruka až 15 rokov po splnení podmienok montáže

Sklolaminátové žumpy

Sklolaminátové žumpy Titánium využijete všade tam, kde nie je možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Či už staviate rodinný dom, chatu alebo penzión naše žumpy sú ekologickým, cenovo výhodným a trvácim riešením.

Popis a parametre

Sklolaminátová žumpa je nádrž, ktorej korpus je z jedného kusu, čo umožnila nová patentovaná technológia výroby. Nádrž je vyrobená s laminátu so sklenenými vláknami – sklolaminátu, strojovou metódou. Znamená to, že na kovovú formu s vlnitým povrchom, je tryskami nanášané sklené vlákno a živica špeciálnymi tryskami. Po vytvrdnutí materiálu je forma demontovaná, čo je charakteristické pruhmi, ktoré vedú pozdĺž spojov formy. Tento výrobný proces umožnil vytvoriť korpus nádrže bez zvárania alebo spájania šrobami.

Konštrukcia nádrže je až 4x odolnejšia ako iné nádrže z GRP, keďže nie je spájaná šrobami ani zlepená nehrozí jej prasknutie v spoji.

Žumpa ma štandardne vyhotovený prítok buď DN160mm alebo DN110mm ako si zákazník želá. Vstupný prielez do žumpy je o priemere 60cm a štandardne je 50cm vysoký. Na komínovej rúre je sklolaminátové ukončenie s plastovým poklopom. Spolu so žumpou Vám dodáme dokumentáciu k stavebnému povoleniu /certifikát, vyhlásenie o parametroch, potvrdenie vodotesnosti/. Tesnenie na komínovej rúre DN600 nie je súčasťou dodávky a v prípade zájmu je možné ho dokúpiť.

Sklolaminátové žumpy sú vyrábané vo veľkosti od 3 000l do 16 000l.

Žumpa nie je vodná stavba, teda na jej povolenie nepotrebujete povolenie od orgánov vodnej správy. Vydáva sa na ňu len stavebné povolenie na stavebnom úrade.

Príslušenstvo

 1. Signalizátor naplnenia žumpy

Slúži na zistenie stavu naplnenia žumpy. Je to elektronické zariadenie, ktoré sa skladá zo sondy, ktorá sa umiestni v žumpe a zo signalizátora s napájacím zdrojom, ktorý sa umiestni v budove a zapne do zásuvky na 220V. Signalizátor signalizuje zvukovým a svetelným signálom keď sa žumpa naplní na požadovanú úroveň z ohľadom na rezervu. Montáž je možná v nových žumpách a tak isto v už aj namontovaných žumpách. Je veľmi jednoduchá. Ovládanie signalizátora je tiež veľmi jednoduché a zvládne ho aj pani domácaJ V ponuke je signalizátor GM-S II a GMS III – SMS.

Určite odporúčame!

 1. Predĺženie hrdla komína

Slúži na predĺženie komína o 0,5m v prípade, že musíme nádrž inštalovať hlbšie do výkopu. Pri objednávke nádrže treba nahlásiť potrebnú výšku hrdla.

Montáž

Vzhľadom k samonosnej konštrukcii nádrží výrobca nevyžaduje, aby montáž uskutočnil skúsený odborník, avšak vždy je potrebné postupovať podľa montážnych pokynov a zásad bezpečnosti pri práci v hlbokých výkopoch.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte s otázkou na Vášho predajcu.

Nádrž sa montuje do zeme a musí byť umiestnená v súlade s požiadavkami a predpismi stavebného zákona. V základnej verzii je určená k montáži v hĺbke vyplývajúcej z jej priemeru + 1 meter k prikrytiu horného povrchu. Tz., že nádrž o priemere 1,6m môže byť umiestnená vo výkope, ktorého hĺbka je maximálne 2,6m. Vo väčšine prípadov postačuje montáž s prekrytím 0,5m vrstvou zeminy, ktorá ju dostatočne chráni pred zamŕzaním. Je potrebné počítať s dodržaním sklonu prítoku alebo odtoku, ktorý je obvykle 1-3%.

Rozmery výkopu:

Musia zohľadňovať rozmery nádrže a rovnako aj priestor, ktorý je potrebný pre riadny obsyp nádrže jemnozrnným pieskom frakcie do 3mm. Výkop by mal mať podľa možností tvar kvádru, s pozvoľnými stenami, ktoré budú s dnom tvoriť pravý uhol.

Dĺžka výkopu: dĺžka nádrže + 1m

Šírka výkopu: šírka nádrže +1m

Hĺbka výkopu: v závislosti na hĺbke prívodnej rúry

Tieto rozmery zaistia bezproblémovú manipuláciu s nádržou vo výkope a taktiež riadny obsyp a zhutňovanie piesku po vrstvách pri zásype.

Dno výkopu musí byť vysypané jemnozrnným pieskom v hrúbke min. 20cm. Tento podsyp mechanicky zhutníme latou, s ohľadom na sklon nádrže 1-3%.

Osadíme nádrž na podsyp tak aby z každej strany nádrže bol priestor minimálne 15-20cm. Nádrž podsypeme pieskom aby sa nepohybovala. Napustíme vodu do cca ¼ az 1/3 nádrže. Postupne obsypávam pieskom, ktorý mechanicky zhutňujeme. Takto postupujeme až po vrchný sklolaminátový lem nádrže.

Keď je obsyp hotový, osadíme komín (hrdlo) nádrže. Gumené tesnenie je zarovno s lemom. Postupne dosypávam zeminu tak aby sa komín nepohol až po sklolaminátové zakončenie rúry.

POZOR: Nádrž v základnom prevedení je určená na zasyp do 1m zeminy. Pokiaľ treba nádrž zakopať hlbšie je potrebné objednať zosilnenú nádrž alebo spraviť nad nádržou betónovú platňu. Tak isto sa postupuje v prípade, keď sa nádrž montuje do pôdy s vysokou spodnou vodou alebo je potrebné ponad nádrž prechádzať osobnými vozidlami. Viac info v montážnych pokynoch. Cena zosilnenej verzie nádrže je + 50% k štandardnej cene nádrže.

Podrobný postup montáže sklolaminátovej nádrže nájdete tu: Montážne pokyny

Sklolaminátové nádrže na vodu

Každý zákazník, ktorý sa rozhodne pre zbernú sklolaminátovú nádrž na vodu v konečnom dôsledku šetrí svoje financie, lebo účet za vodu je z roka na rok vyšší a kúpa nádrže je veľmi dobrá investícia. Ak máte problém s verejným vodovodom, a máte len studňu, aj pre Vás máme riešenie v podobe nádrže na pitnú vodu. V tomto prípade však treba rátať zo zvýšenou cenou za nádrž, nakoľko musí spĺňať prísne kritériá na použité materiály a vyhotovenie. 

Popis a parametre

Sklolaminátové nádrže na vodu slúžia na zachytávanie a následné využívanie dažďovej vody zo striech a iný plôch v domácnosti. V dnešnej dobe keď, je voda drahá a vzácna je veľmi rozumné zachytávať ju a zhromažďovať za účelom ďalšieho využitia ako napr.: polievanie trávnika, umývanie auta, do WC na splachovanie čo ušetrí nemalé finančné prostriedky atď..

Parametre sklolaminátovej nádrže sú zhodné s parametrami sklolaminátovej žumpy. Sklolaminátová nádrž na vodu má okrem prítokového otvoru urobený aj odtokový otvor. Vyhotovený je v priemere DN110 alebo DN160mm podľa želania zákazníka. Samozrejme je možná aj kombinácia týchto veľkostí

Sklolaminátové nádrže na vodu sú vyrábané vo veľkosti od 3 000l do 16 000l.

Príslušenstvo

 1. Signalizátor naplnenia nádrže

Slúži na zistenie stavu naplnenia nádrže. Je to elektronické zariadenie, ktoré sa skladá z plaváka, ktorá sa umiestni v žumpe a zo signalizátora s napájacím zdrojom, ktorý sa umiestni v budove a zapne do zásuvky na 220V. Signalizátor signalizuje zvukovým a svetelným signálom keď hladina vody v nádrži klesne na kritickú výšku. Montáž je možná v nových nádržiach a tak isto v už aj namontovaných nádržiach. Je veľmi jednoduchá. Ovládanie signalizátora je tiež veľmi jednoduché a zvládne ho aj pani domácaJ V ponuke je signalizátor GM-S II a GMS III – SMS.

Určite odporúčame!

 1. Predĺženie hrdla komína

Slúži na predĺženie komína o 0,5m v prípade, že musíme nádrž inštalovať hlbšie do výkopu. Pri objednávke nádrže treba nahlásiť potrebnú výšku hrdla.

Montáž je rovnaká ako pri sklolaminátových žumpách.

POZOR: Nádrž v základnom prevedení je určená na zasyp do 1m zeminy. Pokiaľ treba nádrž zakopať hlbšie je potrebné objednať zosilnenú nádrž alebo spraviť nad nádržou betónovú platňu. Tak isto sa postupuje v prípade, keď sa nádrž montuje do pôdy s vysokou spodnou vodou alebo je potrebné ponad nádrž prechádzať osobnými vozidlami. Viac info v montážnych pokynoch.

Sklolaminátové septiky

Popis a parametre

Sklolaminátový septik je usadzovacia nádrž, ktorá okrem toho, že odpadovú vodu zhromažďuje tak ju aj prečisťuje. V závislosti na počte priečok v septiku môže byť vyhotovenie dvoj alebo trojkomorové.

Odpadová voda preteká cez komory septika, a v každej komore sa zdrží určitý čas. Tým, že odpadová voda obieha v komorách, dochádza k procesu oddeľovania kalov, ktoré klesajú na dno komôr (sedimentujúcich) a kalov, ktoré vyplávajú na povrch (flotujúcich). Vyššiu účinnosť prečistenia získame pridávaním prípravkou na rozklad kalov – baktérií a enzýmov do septika. Prečistené odpadové vody odtekajú odtokom septika ďalej do potoka.

Usadený kal na dne komôr je potrebné pravidelne aspoň 1x ročne vyviesť fekálnym vozidlom.

Prevádzkovanie septiku je čo sa týka nákladov veľmi lacné lebo tu odpadá niekoľko krát do roka vývoz odpadovej vody ako v prípade žumpy.  O to ťažšie je však vybavenie všetkých potrebných povolení na úradoch.

Parametre sklolaminátových septikov sú zhodné s parametrami sklolaminátových nádrží. Ku každému septiku je dodaní štandardne 50cm vysoký prielezový komín o priemere 60cm, plastový poklop. Prítok a odtok o priemere DN110 alebo DN160mm podľa želania zákazníka s možnosťou kombinácie priemerov.

Sklolaminátové septiky sú vyrábané vo veľkosti od 3 000l do 16 000l a podľa želania zákazníka 2 alebo 3-komorové.

Septik sa považuje za vodnú stavbu a teda povolenie na jeho vybudovanie podlieha povoleniu orgánov štátnej vodnej správy – odborov životného prostredia.

Príslušenstvo

 1. Predĺženie hrdla komína

Slúži na predĺženie komína o 0,5m v prípade, že musíme nádrž inštalovať hlbšie do výkopu. Pri objednávke nádrže treba nahlásiť potrebnú výšku hrdla.

Montáž je rovnaká ako pri sklolaminátových nádržiach (žumpách a na vodu)

Žumpu, nádrž na vodu alebo septik môžete objednať telefonicky, mailom alebo pohodlne cez náš eshop tu:

http://vyvoz-zumpy.sk/kategoria/8/sklolaminatove-zumpy-a-nadrze

http://vyvoz-zumpy.sk/kategoria/10/sklolaminatove-septiky

Ceny v cenníku platia do 29.2.2020

 

 

Kontakt

Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská Republika

 

info@vyvoz-zumpy.sk

043 5320 220, 0918 956 540

Kde sídlime

Ponúkame aj prípravok do žúmp

SCD Purus: baktérie do septiku, žumpy a čov

Fotogaléria  Fotogaléria  Fotogaléria  

Myslime na životné prostredie

Chránime a tvoríme krajšie životné prostredie pre dnešné a budúce generácie...

letak
Návrat hore